Gurat Mangsa Sastra Sunda

Gurat Mangsa Sastra Sunda téh, ti dituna mah hayang midangkeun sawatara iber penting ngeunaan sastra Sunda dina saamparan, ngurung waktu ti jaman buhun, bari teu kudu maca buku kedewil. Dipidangkeun dumasar kana gurat mangsa (kronologis), tina sumber-sumber bacaan pangpangna Kandjutkundang, Ngalanglang Kasusastraan Sunda, Énsiklopédi Sunda, Lima Abad Sastra Sunda jeung sawatara media massa. Ieu gurat mangsa bakal tuluy diropéa, kitu deui daftar buku petingan sastra Sunda. Disusun jeung dipilah-pilah ku Dadan Sutisna, dibantuan ku Lugiena Dé, Atép Kurnia, Ari Andriansyah jeung Amin R. Iskandar.

Kalawarti
Buku Sastra Sunda

Oknum
Hadi AKS

Rahma, Sanggeus anjeun jadi jalma ténar. Sabada ngaran anjeun ngajaul ka langit pingpitu. Kuring bet…


Anak Jadah
Cécép Burdansyah

Ieu pangarang jigana rada kaobsési ku gagasan-gagasan kritis tur inovatif ngeunaan masalah-ma­salah…


Aing Jago
S.A.Hikmat


Bentang Lapang
Rahmatullah Ading Affandié

Béntang Lapang nyaritakeun kahirupan maén bal jeung para béntang lapangna. Kalayan tapis, RAF ngagambarkeun…