Gurat Mangsa Sastra Sunda

Gurat Mangsa Sastra Sunda téh, ti dituna mah hayang midangkeun sawatara iber penting ngeunaan sastra Sunda dina saamparan, ngurung waktu ti jaman buhun, bari teu kudu maca buku kedewil. Dipidangkeun dumasar kana gurat mangsa (kronologis), tina sumber-sumber bacaan pangpangna Kandjutkundang, Ngalanglang Kasusastraan Sunda, Énsiklopédi Sunda, Lima Abad Sastra Sunda jeung sawatara media massa. Ieu gurat mangsa bakal tuluy diropéa, kitu deui daftar buku petingan sastra Sunda. Disusun jeung dipilah-pilah ku Dadan Sutisna, dibantuan ku Lugiena Dé, Atép Kurnia, Ari Andriansyah jeung Amin R. Iskandar.

Kalawarti
Buku Sastra Sunda

Babu Kajajaden
Sjarif Amin

Urang sebut baé bangkarak ieu karangan téh. Lantaran taun 1932 kungsi jadi implik-implik Sipatahoenan.…


Asmaramurka jeung Bedog Si Rajapati
Ahmad Bakri


Aing Jago
S.A.Hikmat


Cihaliwung Nunjang Ngidul
Abdullah Mustappa